مهندس حسن علمدار
مدیر عامل

Website

Email

Instagram

Call

Location

Office

دفتر مرکزی

آدرس: تهران، میدان شوش، خیابان صابونیان، پاساژ پرنسا، طبقه هفتم، واحد 701 
تلفن: 02191070947