ویزتال

اشتراک گزاری کسب و کار به شکلی نوین

0
M
Active users
90
%
Committed Users
0
+
Years Experience
200
M
Total Transaction

More than

50 k

people are using our apps

Catherine Maya
Barnum CEO

Payplus was worth a fortune to my company. Fintech app was the best investment I ever made. Payplus is worth much more than I paid.

See our amazing features

Monthly & weekly report

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcor.

256-bit encryption

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec.

Built-in digital wallet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec.

Send & receive payments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec.

Virtual credit cards

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec.

See our amazing features

Monthly & weekly report

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcor.

Built-in digital wallet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec.

256-bit encryption

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec.

Send & receive payments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec.

Virtual credit cards

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec.

Fintech app has never been simpler

Sum dolor sit amet, consetur adscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.

All transactions are just in a few taps

Sync contacts directly from your phone

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorp

All transactions are just a few taps away

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorp

Frequently asked questions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Still have questions?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fair, simple pricing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvin.

Simple pricing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

What's included
Pay once, own it forever

$35