مؤسسه حقوقی وکلای میزان هوده
- وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، امور مهندسی و نظام مهندسی، قصور و کلیه امور پزشکی و نظام پزشکی، هیات های رسیدگی کننده و شوراهای انتظامی، امور مالیاتی، امور گمرکی و روابط کارفرما و کارگر
- وکالت تخصصی دعاوی ملکی، ساختمانی، ثبتی و امور مرتبط با شهرداری ها با همکاری کارشناسان رسمی دادگستری در امور تخصصی خود و مهندسان زبده نظام مهندسی ذیربط
- انجام مشاوره تخصصی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وکلا و کارشناسان متخصص موضوع مربوطه
- تنظیم قراردادهای تخصصی مشارکت، خرید و فروش، جعاله ومضاربه و صلح و...
- داوری و حل اختلاف کلیه امور مرتبط با قراردادها و حقوق فی مابین

لوکیشن

شماره تماس مدیریت

شماره تماس مؤسسه

نشانی مؤسسه:

آدرس: اصفهان، خیابان امام خمینی، نبش خیابان امیرکبیر، پلاک 5، واحد 7