دکتر زینب علمدار
معاونت بازرگانی و عضو هیئت مدیره

Website

Email

Instagram

Call

Location

Office

دفتر مرکزی

آدرس: تهران، میدان شوش، خیابان صابونیان، پاساژ پرنسا، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ 
تلفن: 02191070947